Kerkdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 3 oktober
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk

Voorganger: Jos Douma
Thema: Christus krijgt gestalte in jou
Bijzonderheden: DopenJe bent van harte welkom bij deze kerkdienst waarin drie baby’s worden gedoopt! We gaan samen zingen, samen bidden en samen naar Gods Woord luisteren. Centraal staat deze uitspraak van Paulus uit Galaten 4:19: “Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u.”

Hier gaat het hem dus om: dat Christus gestalte krijgt in de mensen aan wie hij het evangelie heeft verkondig. Maar hoe ziet dat er dan uit? Wat gebeurt er als Christus gestalte in je krijgt? En: wil je dat zelf eigenlijk ook graag, dat Christus gestalte in je krijgt?

Liturgie

SAMEN GOD ONTMOETEN
Welkom
Votum en groet
Zingen – Opwekking 294 ‘Glorie aan het Lam’
Zingen – Opwekking 194 ‘U maakt ons één’
Gebed

SAMEN DE DOOP VIEREN
Kort onderwijs en vragen aan ouders
Doop en vraag aan gemeente
Zingen – Sela ‘Zegen voor de kinderen’
Gebed

SAMEN NAAR GODS WOORD LUISTEREN
Schriftlezing Galaten 4:12-20
Kindermoment (video)
Zingen – Opwekking 598 ‘Uw sterke hand
Preek over Galaten 4:19
Zingen – Opwekking 355 ‘U, die mij geschapen hebt’

SAMEN WEER OP WEG GAAN MET GOD
Kerkenraadsmededelingen
Collectemoment
Voorbeden
Zingen – Opwekking 785 ‘Fundament’
Zegen
Zingen – Sela ‘Thuis’

Gespreksvragen

  1. Lees samen nog een keer Galaten 4:12-20. Wat spreekt je aan? Wat vind je lastig?
  2. Galaten 4:19 is zoiets als Johannes 3:16 – een bijbelvers waarin de kern van het evangelie wordt uitgedrukt. Ben je het daarmee eens?
  3. Wat vind je van het beeld van de ‘barensweeën’? Herken je daar iets van? Vind je het een goed beeld?
  4. ‘Christus krijgt gestalte in ons.’ Wat stel jij je daarbij voor? In welk opzicht zou je graag willen dat Jezus meer gestalte in je krijgt?
  5. Wat kun je doen om te groeien in Christusgelijkvormigheid? Hoe kunnen we elkaar in de kerk hierbij helpen en aanmoedigen?

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving