Skip to main content

Kerkdienst

We leven in een onrustige tijd. Er spelen heel veel crises tegelijk: een coronacrisis, een klimaatcrisis, een polarisatiecrisis, een complottheorieëncrisis, een vertrouwenscrisis en ga zo maar door. In wat voor wereld zijn we terecht gekomen?

In wat voor wereld worden onze kinderen geboren? Hoe gaan we om met alle angst en onrust van onszelf en van andere mensen? En wat heeft “The Great Reset” met dit alles te maken? In deze tijd wordt door christenen het laatste bijbelboek Openbaring weer vaker gelezen.

In deze doopdienst kiezen we in de Plantagekerk ook voor dat bijzondere boek. We lezen Openbaring 5 en 8:1-5. En we luisteren vooral naar de boodschap van Openbaring 8:1: “Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur.”

Het zal gaan over de betekenis van de stilte in de hemel én over de noodzaak van “the small reset”.

Liturgie

SAMEN GOD ONTMOETEN
Welkom
Votum en groet
Zingen: Opwekking 464 – Wees stil voor het aangezicht van God
Zingen: Opwekking 733 – Tienduizend redenen
Gebed

SAMEN DE DOOP VIEREN
Onderwijs over de doop
Zingen: Kom in de kring van Gods gezin
Vragen aan de doopouders
Doop en vraag aan gemeente
Zingen: Kinderopwekking 185 – De Here zegent jou
Gebed

SAMEN NAAR GODS WOORD LUISTEREN
Schriftlezing: Openbaring 5 en 8:1-5 Plantagekerkcrèche
Preek: The Sound of Silence. Of: the small reset
Zingen: Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees stil

SAMEN WEER OP WEG GAAN MET GOD
Kerkenraadsmededelingen
1 minuutpraatjes: Roemenië / Plantagecrèche / Alphacursus
Collectemoment
Voorbeden
Zingen: Opwekking 832 – Jezus overwinnaar
Zegen

Voorganger/Spreker:

Jos Douma 

Thema:

The Sound of Silence. Of: the small reset

Bijzonderheden:

Dopen    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

zondag 7 november    
10:00 - 11:00

Waar

Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17, ZWOLLE

Evenement type