Skip to main content

Kerkdienst

Zondagmorgen 5 december lezen we in de kerk Romeinen 13:8-14. We doen dat in het kader van onze bezinning op de vraag hoe we om kunnen gaan met polarisatie en vervreemding die we ook in onze gemeente kunnen ervaren rond alles wat de coronacrisis, het coronavaccin en de coronamaatregelen te maken heeft. (Lees verder onder de liturgie.)

Maak de dienst online mee

1 SAMEN GOD ONTMOETEN
Zingen: O kom, o kom, Immanuël
Welkomstwoord en aansteken tweede Adventskaars
Votum en groet, introductie thema
Zingen: Sela, Breng ons samen
Gebed

2 SAMEN NAAR GODS WOORD LUISTEREN
Schriftlezing: Romeinen 13:8-14
Kindermoment
Zingen: Ik zal niet uit zijn hand (Psalmen voor Nu 16)
Preek
Zingen: Sela, Laat ons samen één zijn

3 SAMEN WEER OP WEG GAAN MET GOD
Kerkenraadsmededelingen
Diaconaal moment
Collectemoment
Voorbeden
Zingen: Sela, In deze stilte (gecombineerd met zegen)
Zingen: Opwekking 790, Mijn Herder

 

Romeinen 13:8-14

Leer hieronder dit bijbelgedeelte. Je kunt ook de voorlezing ervan beluisteren:

8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10 Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten.

Wil je met het oog op de preek van komende zondagmorgen via onderstaande button je antwoord geven op een aantal vragen? Bedankt alvast!

Vragen beantwoorden

Voorganger/Spreker:

Jos Douma 

Thema:

Verlos ons van de vervreemding

Bijzonderheden:

Tweede Advent    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

zondag 5 december    
10:00 - 11:00

Waar

Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17, ZWOLLE

Evenement type