Skip to main content

Nieuwe ambtsdragers en assistenten

Komende zondag 22 augustus 2021 worden jullie bevestigd en/of ontvangen jullie een zegen in de kerkdienst. Hieronder worden enkele zaken toegelicht, zodat de dienst zondag goed kan verlopen.  

Reserveren voor de dienst 

Als het goed is heb je al een plekje gereserveerd voor in de dienst. Zo niet, doe dat dan alsnog even (maximum aantal: 150).

  • Reserveren kan hier.
  • De liturgie voor de dienst vind je hier.
  • De dienst is hier op YouTube te volgen.

Voorafgaand aan de dienst 

Graag hebben we voorafgaand aan de dienst een kort moment om even door te nemen hoe de dienst verloopt (ook met de mensen van de techniek) en voor gezamenlijk gebed. Daarom vragen we jullie al om 9.30 uur aanwezig te zijn. Dan stemmen we ook af waar iedereen gaat zitten (in principe kan iedereen op een eigengekozen plek gaan zitten om met bevestiging en zegening naar voren te komen).

In de dienst 

Er is in de dienst kort onderwijs over de verschillende ambten/rollen, waarna de nieuwe ouderlingen en diakenen wordt gevraagd om (op voldoende afstand van elkaar) op het podium te komen staan om de vragen te beantwoorden met een ja-woord. (Zie onderaan dit bericht de vragen.)

Daarna worden de namen van de nieuwe pastoraal assistenten genoemd en worden zij uitgenodigd om ook op het podium te komen staan bij de nieuwe ambtsdragers (uiteraard weer op voldoende afstand van elkaar.)  

De aanwezige (huidige) ambtsdragers wordt gevraagd om ook te gaan staan. Waarschijnlijk grotendeels op hun plek, maar dat horen zij zondag. 

Er wordt een zegen uitgesproken, we zingen een zegenlied en er wordt een gebed uitgesproken. Iedereen kan daarna weer op de eigen plek gaan zitten. 

Na de dienst 

Gezien de maatregelen tegen corona bieden we niet de gelegenheid om nieuwe ambtsdragers en assistenten ter plekke te feliciteren en te bemoedigen. We roepen gemeenteleden wel op dit een ander moment/ wijze te doen. 


Bevestiging ouderlingen en diakenen: vragen

Geliefde broers en zussen, jullie staan klaar om je ambt op je te nemen. Ik verzoek jullie de volgende vragen te beantwoorden voor God en zijn heilige gemeente:

  1. Zijn jullie ervan overtuigd dat God zelf jullie tot deze dienst in deze gemeente heeft geroepen?
  2. Aanvaarden jullie  de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige Woord van God en de volkomen leer van de verlossing, en wijzen jullie alles af wat daarmee in strijd is? 
  3. Beloven jullie in overeenstemming daarmee jullie ambt trouw te vervullen en je daarbij met liefde en eerbied voor God in heel je leven te gedragen?
  4. Beloven jullie je te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht als je in leer of leven afwijkt van het evangelie van Jezus Christus?


Wat is daarop jouw antwoord? (Ja)

.