Skip to main content

Gemeentethema

Verlangen naar het goede leven – Samen lezen, samen delen, samen eten

Verlangen naar het goede leven. Dat is het gemeentethema van de Plantagekerk vanaf 2015. We focussen op drie praktijken: samen lezen, samen delen en samen eten. Deze drie praktijken, die je ook heel direct terug kunt vinden in je dagelijkse leven, hebben een verbinding met de drie kernpraktijken van de zondagse liturgie: de verkondiging (samen lezen), de doop (samen delen) en de avondmaalsviering (samen eten). Download hier: Inspiratiedocument ‘Verlangen naar het goede leven.

samenlezenSamen lezen: wat is het mooi en goed om samen een boek open te doen en te lezen wat er staat: er gaat een nieuwe wereld voor je open van verhalen, mensen en wijsheid. Dat boek kan de Bijbel zijn, maar er zijn nog veel meer boeken teksten die het waard zijn om met aandacht gelezen te worden Overal waar we samen lezen, kunnen we groeien in openheid voor en nieuwsgierigheid naar nieuwe inzichten. In de liturgie is samen lezen: dat we de Bijbel open doen en luisteren naar wat God te zeggen heeft, nieuwsgierig en open en aandachtig.

samendelenSamen delen: wat is het mooi en goed om met elkaar te delen wat er in je leven speelt. Dat we elkaar vertellen wat ons bezig houdt, wat er leeft in ons hart, waar we door geraakt worden. Samen delen komt ook voor in een uitspraak die veel kinderen goed kennen: ‘samen spelen, samen delen’. Samen delen betekent ook: deel uitmaken van een groep, een gezin, een geloofsgemeenschap en je daarmee verbinden. In de liturgie ervaren we dat samen delen wortels heeft in de doop: door de doop gaan we horen bij een gemeenschap van mensen die het leven met elkaar delen omdat ze samen delen in wat Jezus geeft.

samenetenSamen eten: wat is het mooi en goed om aan tafel te zitten en te genieten van een heerlijke maaltijd. De tafel is een plek waar we samen kunnen oefenen in gastvrijheid door ook te eten met mensen die op een bijzondere manier op ons pad zijn gekomen. Samen eten is dat we ons het voedsel laten smaken dat zorgvuldig is voorbereid in de keuken en waar zorg aan is besteed. In de liturgie proeven we in het avondmaal van Gods goedheid die hij heeft bewezen in Jezus Christus. De maaltijd van de Heer is de ultieme feestmaaltijd die smaakt naar meer.

Het spreken over de drieslag samen lezen, samen delen, samen eten heeft als doel om liturgie en leven met elkaar te verbinden.

In seizoen 2015-2016 zijn we gestart met dit gemeentethema. In het seizoen 2016-2017 zijn we hierop verder gegaan door aandacht te geven aan het werk van de heilige Geest. Voor het seizoen 2017-2018 wordt het thema, als verdieping van de praktijk van ‘samen lezen’: De Bijbel Open.

.