Skip to main content

Voor voedsel, koffie en een praatje kun je nu bij Zwolse brugwachtershuisjes terecht

Wie zin heeft in een (gratis) kop koffie of thee, kan sinds kort terecht bij het brugwachtershuisje op de Menistenbrug. Het initiatief komt van buurtbewoner Ineke Meulman, die hierin samenwerkt met de Plantagekerk.

Tekst: Pieter Steenbergen | Foto: (c) Frans Paalman
Bron | Met toestemming hier overgenomen

Meulman woont ruim tien jaar in de Menistenflat. ,,Ik kijk vanuit mijn woning op de brug uit. Het huisje heeft een uitstraling die mij aanspreekt. Het staat er maar te staan, wordt maar heel weinig gebruikt. Het zou mooi zijn wanneer het huisje meer een functie krijgt in het dagelijkse leven. Ik dacht aan een koffiemoment en dat heeft de Plantagekerk geadopteerd”, vertelt ze deze vrijdagmorgen onder een behaaglijk zonnetje.

Predikant Jos Douma hoefde niet lang na te denken. ,,We zijn 5 april begonnen en hopen de hele zomer door te gaan. Het gaat om twee uurtjes per week op de vrijdagochtend. We vinden het belangrijk om een ontmoetingsplekje te creëren in een gepolariseerde samenleving, waar de tegenstellingen steeds groter worden. Een groot ideaal inderdaad, in een klein vormpje.” Meulman: ,,Laagdrempelig en eenvoudig te organiseren. Vorige week regende het, toen hebben we binnen gezeten.”

Druk

Volgens Meulman bedoeld voor spontane aanloop. ,,Dit is een druk punt, al zullen vooral mensen uit de buurt hier gebruik van maken. We halen de sleutel op bij het Sprint Lyceum van Deltion, beheerder van de huisjes. Het is de bedoeling dat studenten gaan meehelpen, zo hebben we met de school afgesproken. Denk aan studenten van de opleiding maatschappelijk werk. Zij leren hier mensen aan te spreken. Deltion-studenten van de opleiding Beeldbureau hebben een logo en een banner ontworpen, die vanaf volgende week op straat zullen staan.”

Het gaat mij vooral om het initiatief, we hopen dat meer mensen vanuit de kerk en flat aanhaken

Jos Douma, Predikant

Douma zal er na verloop van tijd weer uitstappen. ,,Het gaat mij vooral om het initiatief, we hopen dat meer mensen vanuit de kerk en flat aanhaken. We vinden het belangrijk om als kerk maatschappelijk betrokken te zijn. We hebben bijvoorbeeld een werkgroep, Vredesstichters, een Bijbelse term en christelijk uitgangspunt, verwijzend naar de Bergrede. Daar past dit initiatief goed in.”

De koffiepotten zijn er deze ochtend door heen gegaan. ,,We hebben bijgezet”, zegt Meulman, die ook koeken in de aanbieding heeft. ,,Doen jullie dit omdat er kermis is of zo”, zegt een vrouw verwijzend naar de Turfmarkt. Een bakkie troost gaat er wel in, haar partner slaat het aanbod beleefd af. Verbinding creëren op straat spreekt de vrouw wel aan. ,,Dat is toch leuk. Zo leer je ook een beetje mensen kennen.”

Broodhuisje

Het brugwachtershuisje op de Schoenkuipenbrug, even verderop, wordt momenteel ook al ten dienste van de samenleving ingezet. Op initiatief van de Oosterkerk wordt hier elke donderdagmiddag voedsel uitgereikt. De kerk wil hierop geen nadere toelichting geven, maar volgens de huismeester van het Sprint Lyceum loopt dit goed. ,,De man die dat organiseert is heel enthousiast. Ik geloof dat er genoeg vraag naar is.”

Beide huisjes, niet meer in functie sinds bruggen op afstand worden bediend, zijn in de loop der jaren voor meerdere doeleinden gebruikt. Dat begon in 2015 onder de titel ‘Waar wacht je op’, met meer dan dertig sociale initiatieven in twee jaar, variërend van huisje voor een troostdichter tot koffiecafé, datingplek en meditatieruimte.

De huisjes waren verder onderdeel van de expositie PROTO Art & Design Expo en het project SPOT ON!, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Stichting Brugwachtershuisjes. Een poëtische lichtkunstproject om aandacht te geven aan dit culturele erfgoed.

Foto: Frans Paalman, De Stentor

Pasen: Ik heb de Heer gezien!

Zondag 31 maart is het Paaszondag. We vieren de opstanding van Jezus én we vieren dat zes mensen hu geloof belijden.

Maak kennis met Anne-José, Adrianne, Maartje, Marie-Claire, Kevin en Robert! Lees meer over hen en hun getuigenissen en luister naar een lied dat voor hen veel betekenis heeft!

Goede Vrijdag met Vivace

Op vrijdag 29 maart is er in de Plantagekerk een bijzondere Goede Vrijdag dienst waaraan door het Kleinkoor Vivace medewerking wordt verleend. Hieronder vind je de liturgie met daaronder een toelichting op de koralen die gezongen worden.

Liturgie

Welkom, votum en groet
Zingen: Liedboek 562:1,3 – Ik wil mij gaan vertroosten
Gebed
Lezen: Matteüs 26:1-5
Koraal: Herzliebster Jesu (Vivace)
Lezen: Matteüs 26:17-22
Koraal: Ich bin’s (Vivace)
Lezen: Matteüs 26:23-35
Koraal: Ich will hier bei dir stehen (Vivace)
Lezen: Matteüs 26:57-68
Koraal: Wer hat dich so geschlagen (Vivace)
Lezen: Matteüs 27:27-31
Zingen: Liedboek 576b:1,2 – O, hoofd vol bloed en wonden
Lezen: Matteüs 27:32-56
Overdenking
Zingen: LvdK 177:1,2,5,6 – Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
Voorbeden, stilte, Onze Vader
Lied: Stainer – God so loved the world (Vivace)
Collecte
Zingen: Kerkboek Gezang 89:1,2,3,4 -Jezus leven van mijn leven
Zegen


Zegen

Toelichting

In deze Goede Vrijdag-dienst staat het lijdensverhaal van Jezus centraal. De Bijbellezingen die dit verhaal vertellen worden afgewisseld met koralen uit de Matthäus Passion van Bach. Deze koralen hebben een bijzondere functie. Een klein beetje achtergrondinformatie. 

De Matthäus Passion volgt het lijdensverhaal van Jezus wat beschreven staat in het bijbelboek Matteüs. Het verhaal wordt levendig verteld door verschillende muziekstukken die personages of het volk uit de tijd van Jezus vertegenwoordigen. De verteller vertelt tussendoor wat er gebeurt en in het stuk klinken nog eens 14 koralen. 

Deze koralen stappen als het ware uit de geschiedenis, en reflecteren vanuit deze tijd op de gebeurtenissen in het lijdensverhaal. De teksten zijn raak en maken het verhaal heel persoonlijk, gericht op onze eigen relatie met Jezus. 

Zo reflecteert het koraal ‘Ich bin’s’ op de gebeurtenis aan het Laatste Avondmaal, waarin Jezus zegt dat iemand van de leerlingen Hem zal uitleveren. De leerlingen reageren: ‘Ik toch niet, Heer?’ Het koraal wat vervolgens klinkt gaat hierop in:

Ik ben het, ik zou moeten boeten,
aan handen en aan voeten,
gebonden in de hel.
De zweepslagen, die boeien,
en wat U hebt doorstaan,
dat heeft mijn ziel verdiend.

En even later, als Jezus geslagen en bespuwd wordt, en de omstanders spottend zeggen: ‘Vertel ons, wie heeft U geslagen?’, klinkt er in het koraal:

Wie heeft u zo geslagen,
Mijn verlosser, en met kwellingen
Zo lelijk toegetakeld?
U bent immers geen zondaar
Zoals wij en onze kinderen;
Van misdaden weet u niets.

Een reflectie, persoonlijk en soms pijnlijk. Maar altijd met prachtige, beeldende muziek die de tekst direct weet te raken. Zo wordt Goede Vrijdag niet iets afstandelijks, wat vroeger is gebeurd. Maar geeft het ons geloof vandaag de dag diepgang en dankbaarheid voor wat Jezus heeft gedaan.

Rachel Kieneker

Zet alvast in de agenda: feestweek 150 jaar Plantagekerk!

In juli 2024 bestaat de Plantagekerk 150 jaar. Dit willen we graag vieren met een jubileumweek van zondag 30 juni tot en met zondag 7 juli. Deze week worden er verschillende activiteiten in en rondom de kerk georganiseerd, voor zowel gemeenteleden als mensen uit de wijk en omgeving.

We werken aan een inspirerende en verdiepende week, met ruimte voor ontmoeting, verbinding, feestelijke activiteiten en gezelligheid.

Denk onder andere aan:
• een escaperoom met miniwijken
• culturele expositie in de kerk
• feestelijke gemeentedag
• preek van de leek door een bekende Zwollenaar
• extra feestelijke Aanloop-avond
• historische lezing over de Plantagekerk
• koffie en taart na de zondagse diensten
• en meer!

Zetten jullie deze week alvast in de agenda? We houden jullie op de hoogte van de plannen.

Namens de jubileumcommissie

Mannenzangavond 20 april

Op zaterdag 20 april 2024 om 20:00 uur is de 3e mannenzangavond in de Plantagekerk te Zwolle.

De kerkdeuren gaan om 19:15 uur open.

“Het heeft me HEEL goed gedaan.” “Prachtig initiatief! Doorgaan zo!” “Het was skittrnd !! !” “Heerlijk gezongen, prima muzikale begeleiding !!!!”

Dit zijn reacties van bezoekers in 2023.

Dus kozen we ervoor om door te gaan met het organiseren van een mannenzangavond in de Plantagekerk. De muzikale leiding is in handen van Jorrit Woudt, het orgel wordt bespeeld door Harm Hoeve, de vleugel door Johan Bredewout.

Kijk en luister naar de mannenzangavond van 2023: https://reformatorischeomroep.nl/video/samenzang/mannenzang-zwolle .

De toegang is gratis. Tijdens de avond is er een collecte, waarvoor de complete opbrengst bestemd is voor stichting Kadera, met speciale bestemming de locatie voor mannenopvang in Zwolle.

De eindtijd is 21:15 uur, waarna in de kelder van de kerk gelegenheid is om na te praten, te neuriën of te borrelen.

Nu ook op instagram: mannenzangzwolle

Parkeren kan gratis bij Provinciehuis Overijssel, of aan de Schuurmanstraat (beperkt) of de Turfmarkt (betaald tot 20:00 uur). De kerk is rolstoeltoegankelijk.