Auteur Archief

Vesper zondag 27 november

Je bent van harte welkom bij de vesper op de eerste zondag van Advent. De vesper begint om 16.30 uur en staat in het teken van de Naam van Jezus.

Advent is een tijd om die naam te spellen, ervan te leren houden. Want het is een lieflijke naam, een naam die het waard is vertrouwd aan te voelen. We gaan ontdekken hoe het ‘Jezusgebed’ een manier kan zijn om de naam van Jezus te blijven koesteren

Naar de liturgie

Eeuwigheidszondag 2022: De mensen die we missen

Zondag 20 november is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag erna begint de Adventstijd. Op deze Eeuwigheidszondag gedenken we onze gestorven geliefden.

Het is al enkele jaren een gewoonte geworden dat we op deze zondag de namen noemen van gemeenteleden die het voorbije jaar overleden zijn. Maar er is ook alle ruimte om stil te staan bij andere overledenen, korter of langer geleden al.

Namen van mensen die we missen

Onze gestorvenen hebben namen. Wat is het kostbaar om die namen te blijven noemen of weer een keer te zien. God kent ons bij onze naam!

Daarom nodigen ik jullie uit om een of meerdere namen door te geven van gestorven geliefden waaraan jij deze Eeuwigheidszondag denkt. Dat kunnen familieleden zijn, ouders of kinderen, broers of zussen of vrienden of vriendinnen, of wie ook maar betekenisvol was en is voor jou.

De bedoeling is dat die namen tijdens de dienst in beeld worden gebracht via de beamer (en ook voor wie thuis online de dienst meebeleeft). Zodat we de namen zien en lezen en stil staan bij wie ze waren (als we hen kennen) of er even bij stil staan dat deze persoon voor iemand anders van veel betekenis is geweest.

Namen aandragen

Namen kunnen aangedragen worden op een van de volgende drie manieren (graag steeds de voornaam en de achternaam met daarbij het geboortejaar en het sterfjaar):

Je mag uiteraard ook meerdere namen aandragen. Dit kan tot en met vrijdagavond 18 november.

Ik zie met jullie uit naar een waardige eeuwigheidsdienst waarin we ook de troost ontvangen die God ons door zijn Geest wil geven.

Jos Douma

P.S. Het thema voor deze Eeuwigheidszondag is ontleend aan een nieuw lied van Sela:

Dankdag 2022: No Father, No Food

Op woensdag 2 november vieren we dankdag. Er zal zoals gebruikelijk een kerkdienst zijn (om 19.30 uur) waarin we God danken voor alles wat Hij geeft in ‘gewas en arbeid’.

Uiteraard staan we er ook bij stil dat we allemaal te maken hebben met allerlei crises in ons land en in de wereld, zoals de energiecrisis, de klimaatcrisis, de personeelscrisis, de Oekraïnecrisis. Het thema is: “No Father, No Food”.

Om onze bewustwording van de energiecrisis te vergroten, die ook effect heeft op ons kerk zijn, zullen we de kerkzaal tijdens de dankdagdienst niet warm stoken. Het zal 15 graden zijn in de kerk. Dat is de minimumtemperatuur die altijd wordt aangehouden met het oog op het orgel en de piano.

Dus: houd woensdagavond als je naar de kerkdienst komt je jas aan, doe een extra trui aan of neem een kleedje mee! Hopelijk worden we wel warm van elkaars nabijheid, van het samen zingen, bidden en danken, van Gods Woord en van Gods liefdevolle aanwezigheid!

Naar de liturgie van deze dienst

Michazondag: kom in actie

Op zondag 16 oktober staan we in de dienst stil bij armoede en onrecht. In de ‘omkeercollecte’ van deze zondag krijgt iedereen een praktische opdracht mee. Hieronder staan ze op een rijtje. Kies er een uit om deze week mee aan de slag te gaan.

 • Raap in de komende week 5 stukken zwerfvuil op.
 • Let komende week extra op alle deuren dichtdoen, zodat je alleen de verwarming in de woonkamer aan hoeft te hebben.
 • Zoek en deel een filmpje op social media waar het thema van deze zondag naar voren komt.
  (duurzaamheid / gerechtigheid)
 • Lees de komende week elke dag aan tafel Micha 6:8 en bespreek waar je dat op die dag tegen bent gekomen.
 • Wat zou jij (vanwege duurzaamheid of gerechtigheid) nooit doen, wat je ouders nog wel doen/deden? Bespreek dit in een gesprek met iemand buiten je huishouden.
 • Maak een foto van iets dat je aanspreekt op het gebied van duurzaamheid of gerechtigheid, en deel dit in een appgroep (bijv miniwijk, vrienden, familie).
 • Eet een week geen vlees. (Te moeilijk? Eet dan 1 dag minder vlees dan normaal.)
 • Eet een week geen kaas op brood.
 • Zet de komende week je verwarming een graad lager dan je van plan was.
 • Douche deze week maximaal 3 minuten per keer.
 • Kijk deze week de documentaire Cowspiracy op Netflix.
 • Zoek je kleding uit en doneer aan de Kledingbank, wat je het afgelopen jaar niet hebt gebruikt.
 • Pak deze week één keer de fiets of OV, waar je normaliter de auto zou nemen.
 • Koop deze week geen artikelen waar palmolie in zit.

Meer inspiratie van de Michasite: actiepuntjes

Zondagmorgen 25 september

Op zaterdag 24 september was er een inspiratieochtend in de Plantagekerk over ‘Samen Jong’. ‘Samen Jong’ staat voor een beweging die gelooft dat het voor de toekomst van de kerk belangrijk is om een voor jongeren aantrekkelijke geloofsgemeenschap te vormen met alle generaties.

Er wordt aandacht gegeven aan zes inspirerende kernwaarden:

 1. Prioriteit geven aan jonge generaties
 2. Jezus’ boodschap serieus nemen
 3. Hart voor jongeren hebben
 4. Verantwoordelijkheid doorgeven
 5. Een warme gemeenschap vormen
 6. Beste buren zijn

In de dienst van vanmorgen staan we stil bij de tweede kernwaarde: ‘De boodschap van Jezus serieus nemen’. Wat is die boodschap van Jezus? We lezen uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 1:14-28. En: we aanbidden Jezus in onze liederen!

Naar de liturgie

Een nieuw lied!

Musici uit de Plantagekerk hebben samen een nieuw lied gemaakt! ‘Jouw prachtige naam’.

Het lied past heel goed bij de doop en is door Karin Harsevoort oorspronkelijke gescrheven voor de doop van Jiska Kieneker, dochter van Arjan en Rachel Kieneker-Munneke.

Luister het lied hier en geniet ervan! 

De tekst van het lied:

Jouw prachtige naam

Zijn oog is op jou
Hij ziet en Hij kent jou
Zijn woord is genoeg voor vandaag
Zijn oog is op jou
Hij zegent, beschermt jou
Zijn trouw kleurt de morgen vandaag

Jouw prachtige naam
Klinkt heel je leven
Door je ouders gegeven
Zo word jij gekend
Jouw prachtige naam
klinkt heel je leven
God heeft haar geschreven
in de palm van Zijn hand

Ook jij mag Hem zien
Als schepper en Vader
Zijn engelen zijn om je heen
Zijn Geest is op jou
Hij leidt en vervult jou
Zijn kracht is ook voelbaar vandaag

Jouw prachtige naam
Klinkt heel je leven
Door je ouders gegeven
Zo word jij gekend

Jouw prachtige naam
Klinkt heel je leven
God heeft haar geschreven
In de palm van zijn hand

Jij zult Jezus zien
Hem kennen, vertrouwen
Hij wijkt niet van jou, geen moment
Verlosser en vriend
Op Hem kun je bouwen
Hij die jou van jongs af aan kent

Zijn prachtige naam
Klinkt heel je leven
Verbonden verweven
Zo word jij gekend

Zijn prachtige naam
Klinkt heel je leven
Met jouw naam verweven
Een eeuwig bestaan

Hij ziet uit naar jou
In zijn hand geborgen
Elke nacht, iedere morgen
Zijn trouw blijft bestaan

Deel het lied vooral ook met andere mensen. Hopelijk gaat het op veel plaatsen en door veel mensen gezongen worden.

Startzondag 18 september: ben je erbij?

Zondag 18 september starten we als gemeente het nieuwe kerkelijke seizoen! Hopelijk kun je erbij zijn! Het programma van deze dag is als volgt:

10.00 uur Kerkdienst

In deze dienst aanbidden we God die heilig is en staan we stil bij wat het betekent om sámen heilig te zijn en te groeien in heiligheid. Ook vindt er een zegenmoment plaats rond het jeugdwerk en wordt het diaconale estafettestokje nieuw leven ingeblazen.

11.15 uur Taartenbuffet 

Wij op zoek naar mensen die een taart willen bakken. Alle vormen, soorten, maten en smaken zijn welkom! Doe je mee? Stuur een mailtje naar pos.marianne@gmail.com of een appje naar 06-22811752.

12.00-13.00 uur Spellen voor de Jeugdkringgroepen

Leuke spellen op het grasveld voor de kerk waarbij de verschillende jeugdkringen, aangemoedigd door hun jeugdkringleiders en anderen, het als teams tegen elkaar opnemen!

12.00-13.30 uur Eigen bijeenkomsten van miniwijken

We verlangen ernaar dat de miniwijken een plek zijn waar gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen elkaar regelmatig ontmoeten. Hier kunnen ze elkaar leren kennen, elkaar steunen in het geloof en elkaar praktisch helpen. Het is niet altijd eenvoudig om als miniwijk elkaar te (blijven) vinden. Daarom moedigen we alle miniwijken aan om de Startzondag aan te grijpen als moment om samen te komen!

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving