Auteur Archief

Wees wijs met woorden

Komende zondagmorgen 14 augustus 2022 staat in de zomerdienst in de Plantagekerk om 11.00 uur (en eerder al in de Ichthuskerk in Berkum om 9.00 uur) het thema ‘Wees wijs met woorden’ centraal.

Maak de dienst online mee

Bekijk hier de liturgie

We lezen onderstaande twaalf Spreuken uit het Spreukenboek en bezinnen ons op de vraag hoe wijs we met onze woorden zijn. Of zijn we toch vaak dwazer dan we hoopten?

Woorden zijn kostbaar en kwetsbaar. Alleen in liefdevolle verbondenheid met Christus die het Woord in eigen persoon is, kunnen we groepein in wijsheid met woorden. Verlang je daarnaar?

1
Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden,
van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf.

Spreuken 12:14

2
Onbezonnen woorden zijn als dolkstoten,
wat de wijze zegt, brengt genezing.

Spreuken 12:18

3
Bezorgdheid maakt een mens neerslachtig,
een hartelijk woord beurt hem op.

Spreuken 12:25

4
Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren,
krenkende woorden wakkeren woede aan.

Spreuken 15:1

5
Kalme woorden zijn een levensboom,
een valse tong vernietigt de geest.

Spreuken 15:4

6
Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord,
de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat.

Spreuken 15:23

7
Een vriendelijk woord is een korf vol honing,
zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

Spreuken 16:24

8
Wie rijk is aan kennis is karig met woorden,
iemand met inzicht is bezonnen.

Spreuken 17:27

9
De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren,
ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid.

Spreuken 18:4

10
Woorden hebben macht over leven en dood,
wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.

Spreuken 18:21

11
Goud en edelstenen zijn er genoeg,
maar wijze woorden zijn een zeldzaamheid.

Spreuken 20:15

12
Het juiste woord op de juiste tijd
is als een gouden appel op een zilveren schaal.

Spreuken 25:11

Zomerdiensten 2022

In de zomerperiode hebben we als Zwolse GKv- en NGK gemeenten weer gezamenlijke diensten!

De Zwolse predikanten hebben afgesproken om te preken over teksten uit het Spreukenboek zodat het een zomer vol Wijsheid wordt! Achter de namen staan steeds de teksten vermeld waarover de preek gaat. Let erop dat predikanten hun preek over een bepaalde tekst op verschillende locaties én verschillende zondagen houden!

Als er geen tekst vermeld staat is nog niet bekend over welke Spreukentekst de preek zal gaan, of sluit de preek niet aan bij het Spreukenboek.

We hopen op gezegende zomerdiensten vol ontmoeting met elkaar en vol inspirerende Wijsheid van God.

Zondag 17 juli

 • 09.00 uur – Ichthuskerk: Gertjan Klapwijk (Spreuken 4:23)
 • 09.00 uur – Opstandingskerk: Jaap Ophoff (Spreuken 3:3)
 • 10.00 uur – Koningskerk: Sander Zielman
 • 11.00 uur – Plantagekerk: Gertjan Klapwijk (Spreuken 4:23)
 • 11.00 uur – De Fontein: Jaap Ophoff (Spreuken 3:3)
 • 16.30 uur – Ichthuskerk: Menko Biewenga

Zondag 24 juli

 • 09.00 uur – Ichthuskerk: Chiel Vleesenbeek (Spreuken 13:12)
 • 09.00 uur – Opstandingskerk: Simon van der Lugt (Spreuken 30:21-23)
 • 10.00 uur – Koningskerk: Robert van Lente
 • 11.00 uur – Plantagekerk: Chiel Vleesenbeek (Spreuken 13:12)
 • 11.00 uur – De Fontein: Simon van der Lugt (Spreuken 30:21-23)
 • 16.30 uur – Opstandingskerk: Jaap Ophoff (Spreuken 12:25)

Zondag 31 juli

 • 09.00 uur – Ichthuskerk: Jaap Ophoff (Spreuken 22:6)
 • 09.00 uur – Opstandingskerk: Gertjan Klapwijk (Spreuken 4:23)
 • 10.00 uur – Koningskerk: Simon van der Lugt (Spreuken 30:21-23)
 • 11.00 uur – De Fontein: Gertjan Klapwijk (Spreuken 4:23)
 • 16.30 uur – Koningskerk: Edgar Kramer

Zondag 7 augustus

 • 09.00 uur – Ichthuskerk: Jeroen Bakker (Spreuken 8 en 9)
 • 09.00 uur – Opstandingskerk: Simon van der Lugt (Spreuken 26:1)
 • 10.00 uur – Koningskerk: Gertjan Klapwijk ( Spreuken 30:8b-9)
 • 11.00 uur – De Fontein: Simon van der Lugt (Spreuken 26:1)
 • 16.30 uur – Ichthuskerk: Gertjan Klapwijk ( Spreuken 30:8b-9)

Zondag 14 augustus

 • 09.00 uur – Ichthuskerk: Jos Douma (Spreuken 16:24)
 • 09.00 uur – Opstandingskerk: Wieb Boerma (Spreuken 2:6)
 • 10.00 uur – Koningskerk: Jeroen Sytsma (Spreuken 16:1-4)
 • 11.00 uur – Plantagekerk: Jos Douma (Spreuken 16:24)
 • 11.00 uur – De Fontein: Wieb Boerma (Spreuken 2:6)
 • 16.30 uur – Koningskerk: Auke Siebenga

Zondag 21 augustus

 • 09.00 uur – Ichthuskerk: Gertjan Klapwijk (Spreuken 30:8b-9)
 • 09.00 uur – Opstandingskerk: Jos Douma (Spreuken 16:24)
 • 10.00 uur – Koningskerk: nog niet bekend
 • 11.00 uur – Plantagekerk: Gertjan Klapwijk (Spreuken 30:8b-9)
 • 11.00 uur – De Fontein: Jos Douma (Spreuken 16:24)
 • 16.30 uur – Plantagekerk: Jos Douma

Nieuwkomersavond 20 juni

 • Ben je nieuw in de Plantagekerk?
 • Denk je er misschien over om lid te worden?
 • Ben je geïnteresseerd in de gemeente van de Plantagekerk?

Dan ben je van harte welkom op een nieuwkomersavond!

Onder het genot van een kop koffie of thee en wat lekkers vertellen we je meer over de gemeente van de Plantagekerk en kun je al je vragen stellen. Na afloop kletsen we nog wat na tijdens een borrel.

 • Inloop: vanaf 19.45 uur (met koffie en wat lekkers)
 • Start: 20.00 uur
 • Einde: 21.00 uur (ongeveer)

We hopen je te zien op deze avond!

Kijk ook even op deze pagina.

Met hartelijke groet,

Namens het introductieteam:

Jan Willem Hamhuis
introductie@plantagekerkzwolle.nl

Pinksteren: Vraag om de Geest!

Op zondag 5 juni vieren we het Pinksterfeest in de Plantagekerk.

Deze woorden van Jezus uit de Bergrede (in de weerave van Lucas) staan centraal: “…hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!”

Van harte welkom!

Lees meer

Welkom bij een bijzondere vesper!

Je bent van harte welkom bij de vesper zondagmiddag 29 mei in de Plantagekerk! Omdat er sinds het voorjaar weer door koren gezongen mag worden, nam een aantal zangers uit Berkum samen met Martin van Heerde het initiatief om het lied ‘In My Father’s House’ van Philip Stopford in te studeren. Het lied past bij de Hemelvaart van Jezus en wordt op Hemelvaartsdag in Berkum gezongen.

Omdat het projectkoor bestaat uit leden van verschillende Zwolse kerken, ook van de Plantagekerk, komt het projectkoor in deze vesper na Hemelvaart ook naar de Plantagekerk.

Een bijzondere vesper dus. Extra welkom!

Lees meer

Hemelvaart 2022: Maak je dus geen zorgen…

Van harte welkom om de Hemelvaartsdienst mee te beleven in de kerk! We vieren dat de hemel open is én dat er dus geen reden is om bezorgd te zijn.

Maar toch: wat maken we ons vaak zorgen over van alles en nog wat. En er is ook heel veel om bezorgd over te zijn. Hoe kunnen we Jezus’ oproep in de Bergrede om niet bezorgd te zijn dan toch serieus nemen? Hoe dóe je dat: niet-bezorgd zijn?

Lees meer over de dienst

Welkom bij een avond met Marnix Niemeijer over ‘Opname van opzij’

Marcel Verbrugge

In ons kerkgebouw is momenteel de expositie ‘Opname van opzij’ te zien met gedichten van Marnix Niemeijer en tekeningen van Marcel Verbrugge. Woensdagavond 30 maart komt Marnix Niemeijer naar de Plantagekerk om zelf een toelichting te geven bij de expositie. Hieronder lees je wat hij er zelf over zegt.

Aanmelden

“Het verhaal van Opname van opzij is het verhaal van een dochter van wie ik veel houd. Het is het verhaal over een lange periode van psychische ontregeling bij haar en de betekenis daarvan in mijn leven. Het verhaal van verlies en dreiging die hand in hand gaan. Maar ook van tekenen van hoop die merkbaar worden door steeds die lieve ander, die zou anders is geworden, te zoeken. En te blijven vinden. 

Het verhaal van Opname van opzij is een verhaal over het leven. Waarin het niet om beoogde resultaten gaat en doelen, maar om de bedoeling; niet om kunnen en hebben, maar om zijn.
Waarin rouw en rauwheid de kop opsteken; liefde, (on)geduld en verdriet zich mengen.

Het verhaal van Opname van opzij is het verhaal van een vader die als dichter dichterbij zijn dochter kwam en op die weg een onbekende beeldend kunstenaar als zijn vriend ontmoette.

Het is een verhaal als zovele. Misschien herken je het. Misschien krijgt Opname van 

opzij een extra dimensie door de Veertigdagentijd, misschien ook wel door de gebeurtenissen in Oekraïne.

Ik zal op 31 maart iets delen over het waarom en waartoe van Opname van opzij. Ik zal gedichten voorlezen. We zullen de tijd nemen om langs de gedichten en de tekeningen te gaan. Stil te staan, stil te zijn. Te luisteren en te spreken.”

Aanmelden

Over de gedichten uit Opname van opzij

Alle gedichten wemelen van tederheid en taalvaardigheid – en toch beschrijven ze een werkelijkheid die voelt als een stomp in de maag.
Rien van den Berg, dichter en recensent

Men heeft het in recensies vaak over ‘urgente poëzie’ maar wat mij betreft is dit een van de zeldzame keren dat dat label klopt.
Peter Knipmeijer, Stadsdichter van Utrecht

Gebedsdienst voor Oekraïne op biddag

Komende woensdag 9 maart is het biddag. In de Plantagekerk wordt dan een gebedsdienst gehouden voor Oekraïne. Het thema van de dienst is ontleend aan het nieuwe lied dat schrijver en dichter Ria Borkent schreef met het oog op het conflict in Oekraïne. Dat lied zal een plaats krijgen in deze dienst.

We lezen Psalm 31. Opperrabbijn Rabbi Yaakov Dov Bleich van de Joodse gemeenschap in Oekraïne heeft eind februari alle Joden en christenen opgeroepen om zich te verbinden in het hardop bidden van deze Psalm. Inmiddels is Psalm 31 in Oekraïne de Psalm geworden die velen aanmoedigt en troost in deze vreselijke tijd van oorlog en geweld.

Iedereen is welkom om deze dienst mee te maken in de Plantagekerk. Het kerkgebouw is vanaf 19.00 uur open. Er is dan gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

Gebedsdienst online

Meer informatie

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving