Avondmaalsdienst 19 maart

Welkom in de dienst van zondagmorgen 19 maart. In deze dienst staan we stil bij het twaalfde (en laatste) eenvoudige woord voor een leven met God: … (stilte). Dat woord zet ons op het spoor van contemplatie en rust en stil zijn.

Naar de liturgie

Doopdienst 5 maart

Welkom in de dienst van zondagmorgen 5 maart. In de dienst worden twee kinderen gedoopt en in de preek staan we stil bij het tiende eenvoudige woord voor een leven met God: Ziehier. Dat woord zet ons op het spoor van verwondering.

Naar de liturgie

Nieuwjaarsdienst om 11.00 uur

Je bent van harte welkom bij deze kerkdienst op nieuwjaarsmorgen. We starten deze keer een uurtje later: om 11.00 uur!

Deze dienst is de eerste in een serie van 12 diensten waarin we stilstaan bij het thema ‘Leven met God vauit 12 eenvoudige woorden’.

Maak de dienst online mee

Kijk de video over het thema

Liturgie

Welkom
Votum en groet
Zingen: Opwekking 518 ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’
Zingen: Opwekking 753 ‘Symfonie’
Gebed
Zingen: Opwekking 689 ‘Spreek, o Heer, door uw heilig Woord’
Schriftlezing: Exodus 3:1-15
Preek ‘Leven met God: Hier’
Zingen: Opwekking 679 ‘Hij is hier’
Zingen: Opwekking 642 ‘De rivier’
Mededelingen
Voorbeden
Collecte
Zingen: Sela ‘Ik zal er zijn’
Zegen

Oudjaarsdienst

Je bent van harte welkom bij de Oudjaarsdienst waarin we het voorbije jaar afsluiten. We lezen over Mozes die niet verder wil gaan als God niet met hem meegaat (Exodus 33). Hoe ga jij het nieuwe jaar in?

Lees meer

Alpha cursus

Op woensdag 1 februari 2023 beginnen we met een nieuwe Alpha cursus. Tien woensdagavonden van 19:00-21:30 uur in de Plantagekerk. Samen eten, luisteren naar een verhaal en in kleinere groepjes doorpraten over het thema van de avond.

Is er meer? Is het christelijk geloof iets voor mij? Wat geloof ik eigenlijk? Allemaal vragen die je kan stellen op Alpha. Tijdens de tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Of je nog niks weet van het christelijk geloof of juist bent opgegroeid met het christelijk geloof, dat maakt niet uit: voor iedereen is de cursus een verrijking. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. In Nederland zijn dat er al ruim 300.000!

Wanneer is de cursus? De cursus wordt gehouden op de volgende woensdagavonden: 1 februari, 8 februari, 15 februari, 22 februari, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 5 april, 12 april, 19 april. Daarnaast is er een weekend (31 maart en 1 april, vrijdagavond en zaterdag overdag).

De locatie is: Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17 in Zwolle.

Hoe zien de avonden er uit? De avonden starten om 19:00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Om 20:00 uur is er een spreker die een kort verhaal houdt over het onderwerp dat die avond centraal staat. Van 20:45 tot uiterlijk 21:45 uur wordt daarover in kleinere, vaste groepjes doorgepraat.

Meer weten of je opgeven? Mail dan naar alpha@plantagekerk.nl, Karien neemt dan contact met je op. Meer informatie over de cursus is ook te vinden op alpha-cursus.nl.

Het Plantagekerk Alpha team: Joan, Karien, Martine en Wim