Skip to main content

Miniwijken

In de Plantagekerk willen we in de postcoronaperiode de miniwijken weer gaan versterken! Want het is belangrijk om elkaar te ontmoeten en met elkaar op te trekken en elkaar zo te helpen in het volgens van Jezus in het dagelijkse leven. Het onderstaande is speciaal bedoel voor de miniwijkcoördinatoren in onze gemeente

Miniwijken stimuleren

Als kerkenraad willen we de komende tijd niet alleen investeren in (nieuwe) groepen in onze gemeente, maar willen we ook de miniwijken stimulerenDaarvoor zijn er in maart en april twee bijeenkomsten geweest, de eerste online (woensdag 16 maart 2022) en de tweede fysiek (donderdag 7 april 2022), met miniwijkcoördinatoren, en is er een kleine enquete gehouden. Dit met als doel: miniwijkcoördinatoren inspireren en (vanwege coronaperiode wellicht: opnieuw) op weg helpen in het vorm en inhoud geven aan de onderlinge verbondenheid in miniwijken.

Enquête maart 2022

Op de enquete zijn 17 reacties gekomen. Hieronder lees je de belangrijkste uitkomsten:

 • ⅔ van de coördinatoren doet dit al 4 jaar of langer
 • Gemiddeld krijgt het functioneren van de miniwijk een 6,5
 • Corona heeft veel impact gehad op de miniwijken. Het begint weer wat op te starten maar sommige miniwijken liggen nog stil en hebben moeite weer actiever te worden
 • Het lastigste vinden coördinatoren de beperkte opkomst. Het is moeilijk om iedereen te bereiken.
 • De meeste miniwijken geven aan dat wel iedereen in beeld is en men op elkaar terug kan vallen als dat nodig is
 • Als doel van de miniwijk worden de volgende woorden het meest genoemd: Naar elkaar omzien, kerk zijn in het klein, een vangnet als er hulp nodig is, ontmoeting, sociaal contact
 • De coördinatoren geven aan behoefte te hebben aan een eenduidige visie op miniwijken en nieuwe inspiratie
 • De naam ‘miniwijk’ is goed zoals die is, een grote meerderheid is ervoor de naam zo te houden
 • Geografie is belangrijk voor een goede miniwijk, zodat je elkaar makkelijk kunt opzoeken en tegenkomt. Als iedereen ver uit elkaar woont is ontmoeting nog moeilijker.

Inspiratieavond donderdag 7 april 2022

Tijdens de inpsiratieavond is er een toelichting gegeven op de vernieuwde en versoberde visie op de rol en plaats van miniwijken in onze gemeente. Van die toelichting door Jos Douma is een video/opname gemaakt die je hieronder kunt bekijken. Het praatje biedt een toelichting bij deze twee zaken:

👉 Visie Miniwijken Plantagekerk

De miniwijken in de Plantagekerk zijn kleinere groepen (kleiner dan de kerk als geheel) van gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen. Zij ontmoeten elkaar regelmatig om elkaar te leren kennen, elkaar te steunen in het geloof en elkaar praktisch te helpen.

👉 Geografische indeling

De miniwijken zijn geografisch ingedeeld zodat de leden van de miniwijk dicht bij elkaar in de buurt wonen. Bij verhuizing binnen de gemeente is het de bedoeling dat gemeenteleden ook verhuizen qua miniwijk. Het kerkelijk bureau attendeert de wijkteams op verhuizingen. De wijkteams delen leden die verhuizen in in een nieuwe miniwijk. 

Ook hebben we met elkaar stil gestaan bij deze drie vragen rond de miniwijken: Waar wil je mee doorgaan? Waar mee wil je stoppen? Waarmee wil je starten? Hiernder lees je wat er allemaal is genoemd: veel concrete tips ook ter inspiratie!

Hieronder staan alle genoemde zaken in de werkvorm. De groen gearceerde zaken kunnen we wellicht als werkgroep is in bijdragen of sturing in geven.

Houden

 • Praktische hulp bieden aan mede-miniwijkers en ook aan anderen.
 • Samen koffie schenken in de kerk*.
 • Eén per maand bidden voor elkaar (bijv. n.a.v. lief en leed rondje)
 • Picknicken na kerktijd in het park.
 • Als start van een bijeenkomst een lief en leed rondje doen: hoe zit iedereen erbij?
 • Spontane appjes sturen. Bijv: Ik zit in de speeltuin, wie komt er ook?
 • Aparte bijbelkring, naast de miniwijk: voor mensen die bewust diepgang willen.
 • Hussel diner. De miniwijk door elkaar husselen en bij een aantal adressen een groep laten eten.
 • Appen als je eten (of iets anders) over hebt.
 • Present activiteiten stimuleren.
 • App groep met de hele miniwijk.
 • Twee adressen per keer, samen verantwoordelijk voor een activiteit organiseren.
 • Samen inzetten voor een goed doel.
 • Activiteiten doen, zoals: boswandeling, museumbezoek, weerribben, stadswandeling.*
 • Elkaar blijven zien en opzoeken.

Stoppen

 • Te grote miniwijk met mensen die ver weg wonen.*
 • Te hoge druk leggen op de mensen om te komen.
 • In een kringgesprek elkaar leren kennen (sommige mensen voelen zich daar niet comfortabel bij).

Starten

 • Miniwijkactiviteit meer vanzelfsprekend in ieders agenda.
 • Enquete houden in de eigen miniwijk: waar staan we en wat willen we na corona?*
 • Concrete invulling geven (niet perse inhoudelijk, kan ook praktisch) aan de bijeenkomsten
 • Betrekken van jeugd en kids.*
 • Gezamelijk het seizoen openen.*
 • Zorgen dat iedereen zich geroepen voelt om te komen.*
 • Indelen op basis van actief lidmaatschap.*
 • Reageren als er bijvoorbeeld in de groepsapp wat gevraagd wordt.
 • Meer één op één contacten.
 • Opzetten van verzamelplaats (‘kennisbank’) voor activiteiten die je kan doen als miniwijk.*
 • Spelletjesavond organiseren.
 • Regelmatig afspreken,
 • Activiteit gezamelijk als hele wijk (dus alle miniwijken uit de wijk).*
 • Wel en wee rondje: vraag naar elkaar hoe je erbij zit.
 • Samen eten, dat is erg verbindend.
 • Input krijgen voor geloofsgesprekken.*

Werkgroep Miniwijken

De afsluitende vraag van de avond was: Op welke manier kan de Werkroep Miniwijken helpen?

 • De items hierboven waar een * bij staat.
 • Vraagbaak zijn voor coordinatoren, naast het wijkteam (duidelijke rolverdeling: waar ga je mee naar wie?)
 • Online toolkit maken met inspiratie voor miniwijken.
 • Helderheid bieden wat de bedoeling is, uitgangspunten, etc. Opschrijven.
 • Hoe bereik je alle coordinatoren? Wellicht ook individuele gesprekken voeren vanuit de Werkrgroep?
 • Tip voor iedereen: Wees coordinator met z’n tweeen!

Werkgroep Miniwijken,
Gijs Zijderveld, Marianne Pos, Jasper Vermeer en Jos Douma

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?