Skip to main content

Dankdag woensdag 1 november 19.30 uur

Je bent van harte welkom bij de dienst op Dankdag in de Plantagekerk! We staan stil bij de betekenis van de schepping. We zingen samen, we danken samen, we zijn samen stil. Ben je erbij?

Liturgie voor de dienst

Welkom en openingsgebed
Zingen: Opwekking 733 – Tienduizend redenen
Zingen: Opwekking 331 – Breng dank aan de Eeuwige

Bijbellezing: Genesis 1:1-2:3
Korte overdenking ‘Ons gemeenschappelijke huis’
ZIngen: Nieuwe Liedboek Gezang 978 – Aan U behoort, o Heer der Heren

Tijd voor dankzegging:
– danken in groepjes
– dankpunten op briefjes schrijven
– zelf in stilte danken
Luisterlied: Psalm Project – Ik dank U voor het leven, Heer
Dankzegging

Praatje over zusterkerk Cluj (Roemenië)
Collectemoment
Zingen: aangevraagd lied
Zingen: aangevraagd lied
Zegen