Skip to main content

Eén kerk, één Geest

Op zondagmorgen 14 mei staan we er in de dienst bij stil dat we op 1 mei 2023 als Gereformeerde Kerken vrijgemaakt één zijn geworden met de Nederlands Gereformeerde Kerken.

In verkondiging en gebed geven we aandacht aan de eenwording van GKv en NGK tot Nederlandse Gereformeerde Kerken. We doen dat o.a. door uit de Bijbel te lezen: Efeziërs 3:14 tot 4:6. Centraal staat deze uitspraak va Paulus in Efeziërs 4:3:

Span u in
om door de samenbindende kracht van de vrede
de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

Wees welkom!

Lees meer