Skip to main content

Ambtdragers

Wie is volgens jou/jullie geschikt als Ambtsdrager of Assistent in de Plantagekerk? 2023

We zijn als kerkenraad, diaconie en gemeente op zoek naar nieuwe ambtsdragers en assistenten! Vanaf 20 april stellen we de volgende vraag: wie zijn er volgens jou geschikt om als ambtsdrager of assistent mee te werken aan de opbouw van het gemeenteleven in de Plantagekerk?

Uiterlijk op zondag 23 april a.s. ontvangen we graag jouw aanbeveling.

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?